Windows 10 मा Windows Update Service लाई Enable/Disable गर्ने छोटोमिठो तरिका ।


Windows 10 मा Windows Update चांहि सधैं Enable भइराखेको हुन्छ र जसले गर्दा हाम्रो कम्प्युटर ईन्टरनेटमा कनेक्ट भएसंगै अपडेट हुन थाल्दछ। आफूलाई चाहिएको अवस्थामा मात्र यो Service Enable गर्न सके अनावश्यक Windows Update बाट छुटकरा पाउन सकिन्छ ।

तसर्थ, Windows Update Service लाई Disable गर्नको लागि तलको केही Steps प्रयोग गर्न सकिन्छ ।


1. Press "Win Key + R" to get Run Command. 

2. Type "services.msc"  and hit "Enter".3. In the Name column search for Windows Update. By default, this service is running.  
    Windows Update   मा double click गर्नुहोस् ।

   यहाँ  Service status : Running देख्नुहुन्छ। यसको मतलब तपाईंको कम्प्युटरमा Windows Update  service ले काम गरिरहेको छ । साथै Startup Type मा AutoMatic(Delayed Start) पनि देखिन्छ।

4. अब हामीले 
Startup Type मा Disabled  छान्नुपर्छ त्यसपछि  Service बन्द गर्न Stop Button मा Click गर्नुपर्दछ ।

त्यसपछि, तलको स्क्रिनसट जस्तै  Startup type चांहि Disabled र Service status : Stopped  भएर बस्छ।5. Recovery Tab मा Click गर्ने  First failure लाई Take No Action  मा  सेट गर्ने र Apply गर्ने अनि OK गर्ने ।अब हेर्नुहोस् Windows Update Service सधैंका लागि Disabled हुन्छ ।


यो तरिका Windows Operating Systems (Win XP, Vista, Win 7, Win8/8.1 र  Win 10) सबैमा काम लाग्दछ ।

This article/tutorial is written by Saroj Sharma Wagle, ICTV at Waling Municipality. For feedback, please comment on the article below.
Share on Google Plus

About Author (Saroj Wagle)

This portal "ICT for Local Bodies" is written by various individuals - ICT Experts and ICT Volunteers working under MoFALD/LGCDP with an aim of integrating ICT at Local Governance. The author is this post is mentioned at the end of the article itself (with their Google+ profile alongside). Learn more about ICT4LB KMDB here.