Adding Google Drive Scan Shortcut to your Home Screen (गुगल ड्राइभ स्क्यान आइकनलाई एन्ड्रोइड फोनको होमस्क्रीनमा राख्ने कसरी ?)

अघिल्लो  पोष्ट ( Previous Post )बाट हामीले गुगल ड्राइभलाई कसरी स्क्यानिङको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारे जानिसक्यौं । अब हामीलाई ह...

Using Google Drive as a Document Scanner (गुगल ड्राइभबाट कसरी स्क्यान गर्न सकिन्छ त ?)

कुनै डकुमेन्ट स्क्यानिङ गरेर पठाउनको लागि कार्यालयमा प्राय : स्क्यानिङ मेसिनको प्रयोग गरिएको हुन्छ । हरेक कोठामा स्क्यानर नहुन सक्छ । त्...