तपाईले Newly Installed Software/Application को आफ्नै Run Command कसरी बनाउने?

पक्कै पनि, तपाईले RUN COMMAND कुनै Software/Application छिटो छरितो रुपमा खोल्नलाई प्रयोग गर्दै आउनु भएको होला। (For Example: For Disk Management- Run Command is  diskmgmt.msc) यहाँ म तपाईलाई By Default Run Command मा नभएका नभएका Software/Application लाई Run Command मा हालेर छिटो छरितो रुपमा काम गर्न सहयोग गर्नेछु।


 

Step 1:  Custom Run Command बनाउने  software or application छान्नुहोस । For Example, Google Chrome लाई हामी Run Command वाट Shortcut खोल्ने बनाउदै छाै ।

Step 2: Computer Desktopमा गएर नयाँ Shortcut Create गराै ।
Right Click > New > Shortcut

Step 3: त्यसपछि देखिएको Dialog Box मा आफुले काम गर्न लागेको Application को .exe file खोजेर हाल्ने ( Usually in C: Program Files भित्र हुन्छ)
For eg. "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" - मैले Try गरेको Google Chrome को लागि हो ।

Step 4: Next click गरि Shortcut को कुनै नाम दिने ( यहाँ मैले Google Chrome को GC दिएको छु) र Finish मा Click गर्ने ।
Step 5: त्यो Shortcut Fileलाई Computerको Root Driveमा लगेर Paste गर्ने। 
C:> Windows भित्र लगेर Paste गर्ने।
Step 6: अब तपाईले RUN मा गएर सिधै GC Type गरि Google Chrome Access गर्न सक्नु हुनेछ ।
यस्तै अरु अरु Program and Application लाई नि Run Shortcut मा लगेर सिधै Access गर्न सक्नु हुनेछ।


This article/tutorial is written by Sudip Devkota, ICTV DDC Tanahun.
Share on Google Plus

About Author (Devkota Sudip)

This portal "ICT for Local Bodies" is written by various individuals - ICT Experts and ICT Volunteers working under MoFALD/LGCDP with an aim of integrating ICT at Local Governance. The author is this post is mentioned at the end of the article itself (with their Google+ profile alongside). Learn more about ICT4LB KMDB here.