स्थानीय निकायको Website सुरक्षित राख्ने केही उपायहरु |


बिगत एक वर्ष देखि स्थानीय निकायमा सूचना तथा संचार प्रबिधीको बिकाश तथा सूचना प्रबिधीको पहुँच स्थानीयबासी सम्म पुर्याउने जमर्को गर्दा मैले बुझेको,भोगेका समस्या र अनुभव Website Hack हुनु एक रहेको पाएहाम्रो Website हरु नचाहँदा नचाहँदै Hack हुने र महत्वपूर्ण सूचना/जानकारी/डाटा अनआवश्यक तत्वको पहुँचमा जाने संभावना धेरै रहेको पाए, मैले बुझेको र भोगेका अनुभवमा स्थानीय निकाएको Website Hack हुनुको कारण र Hack हुन बाट बच्न अपनाउन पर्ने केही साधारण तर अत्यन्त आवश्यक उपायहरु निम्न प्रकारका छन् |
१.Right access to folder:

प्राय जसो हामीले Folder Access Properties सेट गर्न भुलदछौ | कुनै folder लाई 777 access ( read-write-execute for all) सेट गर्दा सुरक्षित नहुन सक्छ र 777 access लाई जो कोहिले पनि परिवर्तन गर्न सक्छन् | त्यसैले सिमित पहुँच (limited access) को आवश्यक हुन्छ, 755 access setting ले गर्दा read – write – execute को पहुँच सिमित हुनेछ | यसको लागि attributes परिवर्तन गर्न कुनै FTP client बाट आवस्यक file/folder मा right click गरी CHMOD attributes मा क्लिक गरेर 775 मा परिवर्तन गर्न सकिन्छ |

२.Server मा .htaccess फाइल को उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने 

प्राय .htaccess file बिशेष किसिमका folder/directory हरु मा सुराक्ष प्रतिबन्धको (security restriction) को लागी प्रयोग गरिन्छ धेरै जसो Content Management System (CMS) drupal, wordpress, joomla इत्यादी installed गर्दा .htaccess files लाई edit गर्न मिल्ने हुदा .htaccessfile delete/modify हुने सम्भावना बढी रहेको ले गर्दा यस file को उपस्थिति सुनिश्चित गर्नु जरुरीहुन्छ र .htaccess फाइल को उपस्थितिले  website सुरक्षित हुन्छ |  

३.robots.txt file को प्रयोग


/robots.txt file यस्तो file हो जुन कुनै Website को root folder मा हुन्छ /robots.txt file प्रयोग गर्दा search engine crawlers ले files accessed गर्दैन. /robots.txt file ले Robots Exclusion Standard Protocol प्रयोग गर्छ र यो file ले बिशेष निर्देशन दिने हुना ले Website सुरक्षित हुन्छ |/robots.txt file प्रयोग गर्दा Robots Exclusion Standard Protocol gives special Instruction to web robots.
If robot wants to visit https://www.lgcdp.gov.np/index.php, Before this it checks for https://www.lgcdp.gov.np/robots.txt and finds
User-agent : *
Disallow:/
The “User-agent: *“ means this section applies to all robots.
The “Disallow:/“ tells the all robot (esp. malwares robots that scan security vulnerabilities, and email address harvester used by spammers) that it should not visit any pages on the site.
       
  ४.SQL Injection
SQL Injection ले भइरहेको SQL Statement लाई परिवर्तन गरि Database Table बटा data fetch गर्ने र data संसोधन/delete गर्छ| प्राय website प्रयोगकर्ताहरुले(users) को form बाट SQL Injection पास हुन्छ | यस्तो हुन बाट जोगिन website मा use भएको बिभिन्न webform को field लाई validate गर्नु जरुरी हुन्छ; php’s unbuilt function (addslashes,mysql_real_escape_string)प्रयोग गरेर webform को field लाई validate गर्न सकिन्छ |

  ५.XSS Attacks
   XXS cross site scripting होर hackers हरुले website प्रयोगकर्ताहरु को सूचना(Information–sessions, cookies& other information)मा पहुँच(access) पाउना अपनाउने उपाय हो|XXS attack लाई न्यूनकारणगर्न SQL Injection जस्तै webform को field लाई validate गर्नु पर्ने हुन्छ |

XSS Attacks को प्रभाव
    • प्रयोगकर्ता को खाता अपहरण (Hijacks User Accounts) 
    • Web – browsers को History मा पहुँच (aacces) र clipboard contents
    • टाढाबाट web– browser मा नियन्त्रण 
    • Internet and Intranet को उपकरण (appliances) र application मा पहुँच (access) and exploit.

XXS Attacks को रोकथाम
 XSS attacks को रोकथामका लागि सबै output variable लाई encode गरि    प्रयोगकर्ता(user)लाई प्रतिक्रिया respond गर्न सकिन्छ| Encoding variables ले  वैकल्पिक HTML markup र entities को output दिन्छ उदाहरण:<script> gets  converted to &lt;script&gt;.When a web browser encounters the    entities,they will be converted back to HTML and printed but they  will not be run.Browser displays the entitles but does not run  them.If an attacker injects <script>alert("you are attacked")  /script> into a variable field of a server's web page,the server  will,using this strategy,return &lt;script&gt;alert("you are  attacked")&lt;/script&gt;.When the web browser download the    encoded script,it will convert the encoded script back to  <script>alert("you are attacked")</script> and display the script  as part of the web page but the browser will not run the script.


प्राय जस्तो प्रयोग हुने entity name/number र common HTML characters तल दिएको टेबल (Table)मा छन् |
                         

Result
Description
Entity name
Entity number

Non-breaking space
&nbsp;
&#160;
Less than
&lt;
&#60;
Greater than
&gt;
&#62;
&
Ampersand
&amp;
&#38;
¢
Cent
&cent;
&#162;
£
Pound
&pound;
&#163;
¥
Yen
&yen;
&#165;
©
Copyright
&copy;
&#169;
®
Registered trademark
&reg;
&#174
Trademark
&trade;
&#8482;

माथि उल्लेख भएको उपायहरुले हाम्रो website लाई सुरक्षित बनाउनुको साथ – साथै महत्वपूर्ण सूचना/data लाई पनि रक्षा गर्छ | यी उपायहरु प्रयोग गरि आजै आफ्नो website सुरक्षित गर्ने कि ? के थाहा हामी मध्ये कोहि कार्यरत स्थनीय निकायको website hacker को अर्को निशाना हुन सक्छ !!!!
  

दीपक राज दवाडी 

क्षेत्रीय सूचना तथा संचार प्रविधी बिज्ञ,

क्षेत्रीय समवन्य इकाई – धुलिखेल,

स्थानीय शासन तथा सामुदायीक बिकाश कार्यक्रम – II,

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय बिकाश मन्त्रालय,
नेपाल सरकार  |


  
Share on Google Plus

About Author (Deepak Raj Dawadi)

This portal "ICT for Local Bodies" is written by various individuals - ICT Experts and ICT Volunteers working under MoFALD/LGCDP with an aim of integrating ICT at Local Governance. The author is this post is mentioned at the end of the article itself (with their Google+ profile alongside). Learn more about ICT4LB KMDB here.