एउटै Network मा भएका Laptop/Desktop/Mobile मा File Sharing गर्ने तरीका

मानौ तपाईलाई दुई वटा कम्पुटर जुन एउटै नेटवर्कमा connected छ र फाइल Transfer गर्नुपर्यो l तर  तपाइको साथमा कुनै Pendrive, Harddisk पनि छैन र तपाइलाई Network मा file Sharing गर्ने तरीका पनि आउदैन l यस्तो समस्या स्थानीय निकाय वा अन्य कुनै संस्थामा कार्यरत कर्मचारी र तपाई हामीलाई जुनसुकै बेलामा पनि पर्न सक्छ  र यसको समाधान के त ?

यसको समस्याको समाधान हो Dukto । Dukto एउटा यस्तो Software हो जसले एउटै नेटवर्कमा  भएका कम्पुटरमा file transfer गर्नका निम्ति सहयोग गर्दछ ।  यसले wireless होस वा  तारबाट नेटवर्कमा connection भएका  Desktop कम्पुटर, Laptop वा Mobile मा कुनै Pen drive, Hard disk  र  Network मा file Sharing को ज्ञान नभईकन पनि सजिलै डाटा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ ।

क) Dukto Laptop र Desktop कम्पुटरमा Install गर्ने तरीका 

१)    तलको link मा click गर्नुहोस l

२)    अव Brower खोलि  किबोर्डमा Ctrl+j थिच्नुहोस l

३)   Download भएको फाइललाई Double click गर्नुहोस र तल देखाइए अनुसार अगाडी बढ्नुहोस l


Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

Step 5
४)  अब C:\Program Files (x86) \ Dukto (64 Bit OS) अथवा  C:\Program Files \ Dukto (32 bit OS) मा गई dukto लाई ओपन गर्नुहोस l

ख) Dukto android Mobile मा कसरी Install गर्ने ?

१)  google Play Store खोल्नुहोस र search मा dukto टाईप गर्नुहोस l

Step 1

 २) Install मा touch गर्नुहोस र Accept गर्नुहोस l


Step 2


Step 3
३)   Install भई सके पछि open गर्नुहोस l


ग) कम्पुटर/Mobile मा Dukto बाट कसरी data transfer गर्ने तरीका 
१) जुन कम्पुटरमा फाईल पठाउन पर्ने हो त्यस कम्पुटर र फाईल पठाउने कम्पुटरमा dukto खोल्नुहोस l

   २) जुन जुन कम्पुटरमा dukto खोलिएको छ ति कम्पुटरको नाम र IP address dukto ले देखाउने छ l


३) तपाईलाई कुन कम्पुटरमा फाईल पठाउन पर्ने हो त्यही कम्पुटरको नाममा click गर्नुहोस  र folder पठाउन भए Send a folder मा click गर्नुहोस, Files मात्र पठाउने भए Send Some Files मा click गर्नुहोस र कुनै  सन्देश पठाउने भए Send some text मा click गर्नुहोस l 

४) File/Folder छान्नुहोस ।५) फाईल पठाएपछि र पाएपछि तल देखाईए अनुसार Message देखाउने छ l

File Receive भएपछि देखाउने Message
File Send भएपछि देखाउने Message

घ) Received File खोल्ने तरीका

        File Receive भएपछि देखाउने Message Box मा Received मा Click गर्नुहोस ।
अथवा
Seetings मा Click गर्नुहोस र Save Received File मा आफुले चाहेको ठाउं छान्नुहोस।

तरीका १
         


तरीका २
धन्यवाद  ! ! !


This article/tutorial is written by Pravin Poudel, ICTV DDC,Myagdi. For feedback, please comment on the article below.
Share on Google Plus

About Author (Pravin Poudel)

This portal "ICT for Local Bodies" is written by various individuals - ICT Experts and ICT Volunteers working under MoFALD/LGCDP with an aim of integrating ICT at Local Governance. The author is this post is mentioned at the end of the article itself (with their Google+ profile alongside). Learn more about ICT4LB KMDB here.