बिना कुनै राउटर वा सफ्टवेर WiFi Hotspot नेटवोर्क २ मिनट भित्र बनाउने तरिका- Windows 8.1/8/7 को लागि:

             हामीले कतै कुनै तालिममा अथवा केहि छोटो समयको लागि Wifi Hotspot बनाउनु पर्ने हुन सक्छ....स्थानिय निकाय अथवा कुनै सामान्य तालिम वा बैठकमा जहाँ सिमित बजेट र सिमित ICT Tools का बाबजुत पनि कार्यक्रम सम्पन्न गर्नु पर्ने  हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा यो प्रक्रिया अत्यन्तै फलदायी  भएको   पाइएको छ..त्यस्तैकुनै समयमा हामीले कुनै तालिममा तयार गरेका ICT Tools हरुले काम नगरेको अवस्थामा छोटो समयमा troubleshoot गर्न गाह्रो हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा  Router र अन्य Software को प्रयोग बिनानै एउटा कम्प्युटरमा चलेको इन्टरनेट अरु कम्प्युटर तथा मोबाइलमा सजिलै संग चलाउन सकिनेछ..
           त्यसको लागि तपाईको कम्प्युटरमा तार जडित इन्टरनेट वा  Wifi इन्टरनेट चलेको नचलेको पक्का गर्नु पर्ने हुन्छ...हाम्रो wifi कार्डले शेयरिंग support गर्छ गर्दैन पत्ता लगाउन पर्ने हुन्छ..  यो प्रक्रिया सबै हामीले admin बाट command promptमा नै काम गर्नु पर्ने  हुन्छ...त्यसका लागि


command prompt लाई right click गरेर administrative mode मा खोल्नुपर्छ..

प्रक्रिया नं १:   कम्प्युटरमा इन्टरनेट virtual adapter बाट चल्ने नचल्ने पक्का गर्नको लागि:-
            Command Prompt खुलेपछि तल देखाइएको स्क्रीन सट अनुसार Hosted Network Supported: Yes               or No हेर्नुहोला...त्यसको लागि           netsh wlan show drivers
           अब Enter दबाएर हेर्नुपर्नेछ....
         यदि yes देखाएको छ भने तपाई अगाडी बढ्न सक्नुहुनेछ...यसको मतलब तपाइले आफ्नो कम्प्युटरमा            भएको इन्टरनेट शेयर गर्न सक्नुहुन्छ..
प्रक्रिया नं २:   Windows कम्प्युटरमा wifi hotspot बनाउने तरिका:-
         अब admin command prompt मा तल दिइएको अनुसार command लेख्नुहोला
         netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=ict4lb.blogspot key=engineer
         अब Enter दबाउनुहोस्
         जहाँ,
         ssid = तपाइले बनाउनु हुने  Wi-Fi को नाम
         Key = wifi जोड्नेको लागि Password
प्रक्रिया नं ३:  Wifi hotspot सुरु गर्ने तरिका:-
         अब  यो प्रक्रियाले virtual adapter गर्नेछ को निर्माण गर्नेछ  
       
                                              
                                                     netsh wlan start hostednetwork
        अब Enter दबाउनुहोस्
 प्रक्रिया नं ४:   बनाएको virtual adapter को इन्टरनेटलाई अरु कम्प्युटर तथा मोबाइलमा Windows बाट शेयर गर्ने तरिका:-
           windows+R बटन थिच्नुहोस्  र ncpa.cpl लेख्नुहोला
           अब Enter दबाउनुहोस्
           त्यहाँ तपाइले बनाउनु भएको hotspot को नाम देख्नुहुनेछ जस्तै Local area connection* 12
           साथै तपाइले बनाउनु भएको  virtual adapter खुसीका साथ हेर्नुहोस जस मार्फत अब जोडिने कम्प्युटर              तथा मोबाइलबाट संसार देख्न सकिनेछ...
           यहाँ तपाइले Local Area Connection* 12 बाट Wifi नाम ict4lb.blogspot देख्न सक्नुहुनेछ..
           
           १) -तपाई अहिले जुन wireless adapter बाट इन्टरनेट चलाउनु भएको छ , त्यो adapter मा right click                 गरेर properties खोल्नुहोस् ( हामी यहाँ Wifi 2 modem बाट इन्टरनेट जडित छौ )
           २) -अब sharing tab मा जानुहोस, Allow other network users to connect through this computer's                    network connection मा चेक गर्नुहोस र Home Networking condition अन्तर्गत Local Area                        Connection* 12 रोज्नुहोस
           ३) अब OK गर्नुहोस
               यसरी तपाइले सजिलै संग Wifi hotspot बनाउने सफल हुनुभयो...
प्रक्रिया नं ५ :    कति जना र कुन MAC Adress का ग्राहकले इन्टरनेट जडित  छन् हेर्ने तरिका:-
            

             माथि सिकैएको तरिका अनुसार फेरी admin बाट command prompt खोल्नुहोस अनि तल दिइएको                 command हान्नुहोस्..
                                                         netsh wlan show hostednetwork
            अब Enter दबाउनुहोस्
प्रक्रिया नं ६ :  Wifi hotspot बन्द गर्ने तरिका:-
            माथि सिकैएको तरिका अनुसार  admin बाट command prompt खोल्नुहोस अनि तल दिइएको                         command हान्नुहोस्..
                                                         netsh wlan stop hostednetwork
           
           अब Enter दबाउनुहोस्
                                                 सल्लाह सुझाब दिनुहोला!!!!!!!!!!!!!!!!!Share on Google Plus

About Author (Tara Prasad Adhikari)

This portal "ICT for Local Bodies" is written by various individuals - ICT Experts and ICT Volunteers working under MoFALD/LGCDP with an aim of integrating ICT at Local Governance. The author is this post is mentioned at the end of the article itself (with their Google+ profile alongside). Learn more about ICT4LB KMDB here.
    Blogger Comment

0 comments:

Post a Comment